ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

Счетоводна къща

Първото счетоводство и счетоводни услуги са познати на хората още от преди 7000 години, когато не е била нужна система за счетоводство, която да привежда сметките по съответен начин. С течение на времето счетоводството се развива като наука, която е неизменна част от ефикасното развитие на една фирма. Основните принципи на счетоводството са едни и същи навсякъде по света, като единствената разлика е дефинирането им в законодателствата във всяка една държава. Те се различават главно от гледната точка на данъчното осчетоводяване на държавата. У нас счетоводни стандартни са установени с националния закон за счетоводство и стандарти за финансови отчети на малки и средни фирми.


Без значение дали бизнеса е малък или голям, всяка фирма извършва финансови дейности почти всеки ден. Те могат да бъдат продажби, покупки, приходи, разходи, плащания на сметки и т.н, които трябва да се осчетоводяват коректно. С подходящото счетоводство и счетоводни услуги, то може да бъде от ключово значение за разпределението на бюджета на фирмата. Доброто счетоводство може да анализира успехите и провалите на фирмата, благодарение на математическите си основи. С помощта на счетоводството, фирмата може да изчисти грешките си и да продължи да се разраства, което несъмнено ще доведе и до по-големи печалби, което всъщност, е целта на всяка фирма.


Повечето фирми стартират бизнеса си с ограничен ресурс и финансови възможности, като някои от тях успяват да пробият на пазара и същевременно да се задържат на него. Когато настъпи този момент, почти всяка фирма се възползва от услугите на някоя счетоводна къща, защото формалностите, които трябва да се отчитат става твърде много и сам човек не може да се справи с тях. Поради тази причина фирмите се избират счетоводна къща, която може да предложи качествени счетоводни услуги. В счетоводните къщи обикновено работят много счетоводители, които притежават необходимата квалификация и подготовка и могат да ви предложат качествени счетоводни услуги по всяко време.


Освен, че фирмата ще получи качествено обслужване, със сигурност ще спести и средства. Фирмите от малкия и средния бизнес не разполагат с неограничени финансови ресурси и не могат да наемат на щат висококвалифицирани счетоводители. В тази ситуация повечето фирми от малкия и среден бизнес избират абонаментните планове, които се предлагат от почти всяка счетоводна къща. Цените на стандартните абонаментни тарифи и планове са значително по-ниски от тези, които ще трябва да отдели фирмата за заплата на счетоводителя, офис техника и консумативи, скъпоструващ счетоводителски софтуер и т.н. Освен финансовите изгоди, фирмата ще получи и безупречни счетоводни услуги, защото счетоводната къща няма полза от това да не си върши работата добре, поради простата причина, че по този начин би рискувала да си развали репутацията и да отблъсне евентуалните си нови клиенти.